• Müşteri Değeri 

  • Müşteri Deneyimi 

  • Müşteri Memnuniyeti

  • Müşteri Bağlılığı 

  • Nedir? Farkları var mıdır? 

Masamızda her gün yaptığımız günlük işler ne kadar müşteri değeri yaratıyor?  Müşteri bu işi yaptığımı görebilse, beni tercih eder mi?

 

  • Müşteri değerimizi , artarak devam eden müşteri talepleri için yatırım yapıyoruz.
  • Müşteri odaklı olduğumuz için harcamalarımızı  arttırıyoruz,
  • E nasılsa  bize daha çok satış olarak geri dönecek. 
  • Peki dönüyor mu gerçekten? 

Uygulama ile amaçlanan,

Müşteri değeri ve kurum değeri yaratmak kavramlarını anlamak, kurumun değerleri ile günlük yaptığımız iş arasındaki ilişkiyi, rol ve katkımızı anlamak, uygulanabilir hızlı ve amaca yönelik çözümler geliştirmek


Uygulamanın çerçevesi,


İlk adım mevcut durumda ana süreçlerimizin ne kadar müşteri değeri yaratıyor; süreçlerimizin yarattığı müşteri değerini tanımlıyor ölçüyoruz (value stream analysis).

Müşterilerimize soruyor, dinliyor, ne diyor, ne yapıyor, bunların hangileri ne kadar bizim kurum değerlerimizle ve hedeflerimizle örtüşüyor belirliyoruz. Rakiplerimiz ve sektörümüzde neler oluyor, ana trendler ne, yaptığımız her bir işin, günlük işleyişteki adımlarını aşağıdaki başlıklarda değerlendirme ve tanımlanmasını yapıyoruz.

 

Sonra da eylem planları oluşturup sizlerle birlikte takip ediyoruz. Optimize edilip toplamda payı arttırılması gereken işler, Müşteri değeri yaratan, sorgulanıp minimize edilmesi gereken işler, İş için değer yaratan , gerekiyorsa elemine edilmesi gereken işler, İlk ikisi için de değer yaratamayan


Son Paylaşılan Bloglar

+ Daha Fazla Görüntüle